Játék SakkA sakk a táblajátékok egy komolyabb változata, amely időtállóbb és felnőtteknek is, gyerekeknek is nagyobb kihívást jelentenek.

Abban talán mindenki egyetért, hogy a játék rendkívül fontos a gyermek fejlődésében, főleg ha az igazi sport alapjait, szabályait a nagyobb közösségi játékokkal sajátítják el.

A sakk képességfejlesztő hatásai: növeli a koncentrálóképességet, jelentősen fejleszti a gyerekek önállóságát és a tudatos önfegyelmet. A gyermekek megtanulják kezelni a sikert, és elviselni a kudarcot.

Kialakítja a tárgyilagos szemléletmódot. A sakkjátékos cselekedeteit előre próbálja látni, illetve kiszámítani, így természetessé válik az, hogy tettei következményeit vállalni és elviselni kell. Megszokja, hogy minden egyes lépésnél viszonylag rövid idő alatt, egyedül kell gondolkodni és dönteni. Belátja, hogy minél többet tanul, minél több játszik, annál eredményesebb lehet. 

A sakkjáték fejleszti a gondos megfigyelést és észlelést, a pontos emlékezetet, a kritikai gondolkodást, a probléma-érzékenységet és a problémamegoldó képességet és a megosztott figyelem képességét. Az eredményes játékhoz szükséges az összpontosítást és az összefüggések keresése. 

A tervezett lépések következtében létre jöhető állások elképzelésével jelentősen fejlődik az absztraháló képességük és a térlátásuk.

Ma már többféle sakktábla anyag szín közül választhatunk ma már, ha nem akarjuk nem kell beérnünk a fekete, fehér játékosokkal.